Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Ban giám hiệu

Ban giám hiệu


Ban giám hiệu trường THPT Việt Đức

TT

Họ tên

Chức danh

Trình độ

CM

Trình độ

LLCT

Lĩnh vực

quản lý

Ảnh

1

 Nguyễn Bội Quỳnh

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Tiến sĩ

Cao cấp

Tài chính;

Trí dục

2

 Trần Thị Quỳnh Hoa

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ

Trung cấp

Đức dục

3

 Bùi Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ

Trung cấp

Cơ sở vật chất