Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Ban giám hiệu

Ban giám hiệu


Ban giám hiệu trường THPT Việt Đức

1. Nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2. Nhà giáo Trần Thị Quỳnh Hoa - Phó hiệu trưởng nhà trường

3. Nhà giáo Bùi Thị Thanh Huyền - Phó hiệu trưởng nhà trường