Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / BCH Công đoàn

BCH Công đoàn


Danh sách BCH Công đoàn năm học 2018-2019

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1
Phạm Thị Minh Nguyệt
Chủ tịch CĐ
01687719166
2
Vương Thị Hương
Kế toán CĐ
0943109606
3
Nguyễn Trọng Thành
Ủy viên
0983324132
4
Nguyễn Thúy Hường
Tổ trưởng CĐ tổ Toán-Tin
0903251919
5
Bùi Thị Thà
Tổ trưởng CĐ tổ Ngữ Văn
0986772529
6
Trần Thị Mai Hương
Tổ trưởng CĐ tổ Hóa-Sinh
0983912385
7
Ngô Thị Tùng Lâm
Tổ trưởng CĐ tổ Lý-CN
0983535163
8
Nguyễn Thị Giang
Tổ trưởng CĐ tổ Xã Hội
0932357488
9
Nguyễn Thị Thu Thủy
Tổ trưởng CĐ tổ NN-TD
0912532539
10
Bùi Trung Kiên
Tổ trưởng CĐ tổ Văn Phòng
0968488991