Trang chủ / Thông báo / Chương trình cử nhân Việt - Nhật của trường Đại học Ngân hàng

Chương trình cử nhân Việt - Nhật của trường Đại học Ngân hàng


I𝒏𝒇𝒐 𝑺𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 "𝑪𝒖̛̉ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝑲𝒆̂́ 𝒕𝒐𝒂́𝒏𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ & 𝑯𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏"
Thời gian dự kiến: 08h30 Chủ Nhật (02/06/2019)
Địa điểm: Học viện Ngân hàng - Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Event: https://www.facebook.com/events/437215873735430/

Liên hệ:
𝗩𝗶𝗲̣̂𝗻 Đ𝗮̀𝗼 𝘁𝗮̣𝗼 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ - 𝗛𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴
Địa chỉ: P. 104 - A1
Số điện thoại: 0243 572 6384/Hotline: 097 356 2188
Website: http://hvnh.edu.vn/isb/vi/home.html

Bài liên quan