Trang chủ / Tin giáo dục / Chương trình học bổng của Học viện quản lý Sigapore - SIM

Chương trình học bổng của Học viện quản lý Sigapore - SIM


Thực hiện Công văn số 1368/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 7 tháng 5 năm 2020 về việc thông báo chương trình học bổng của Học viện Quản lý Singapore - SIM;

Theo Biên bản ghi nhớ, hàng năm Học viện Quản lý Singapore - SIM sẽ dành 05 suất học bổng toàn phần (100% học phí) chương trình Đại học đại cương của Học viện Quản lý Singapore – SIM tại Singapore cho học sinh xuất sắc của thành phố Hà Nội. 

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan