Trang chủ / Thông báo / Công văn điều chỉnh thời gian nộp bài dự thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp thủ tục hành chính""

Công văn điều chỉnh thời gian nộp bài dự thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp thủ tục hành chính""


Thực hiện công văn số 3935 của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 11/9/2019 về việc điều chỉnh thời gian nộp bài dự thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông".

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan