Trang chủ / Thông báo / Công văn về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Công văn về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học


Thực hiện Công văn số 679/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 06 tháng 3 năm 2020; về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan