Trang chủ / Tin giáo dục / Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19


Thực hiện Công văn số 862/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Các em học sinh THPT tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020 để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và yên tâm phụ huynh.

 Thông tin cho tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan