Trang chủ / Thông báo / Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ 09/3 đến 15/3/2020

Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ 09/3 đến 15/3/2020


Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07/3/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra;

Tiếp tục cho trẻ em Mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông(bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan