Trang chủ / Thông báo / Công văn v/v phổ biến hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn v/v phổ biến hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19


Thực hiện Công văn số 925/SGDDT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Nhà trường triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chức năng khai báo xin xem trong file đính kèm./.


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan