Trang chủ / Tin giáo dục / Công văn v/v thực hiên các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học

Công văn v/v thực hiên các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học


Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07 tháng 5 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học; 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một số nội dung:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

- Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc học sinh giữa các lớp học với nhau và chỗ đông người;

- Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòn/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh khác.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan