Trang chủ / Thông báo / Công văn v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh Covid-19

Công văn v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh Covid-19


Thực hiện Công văn số 616/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố bao gồm: Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan