Trang chủ / Tin giáo dục / Công văn v/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn v/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới


Thực hiện Công văn sô 3808/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan