Trang chủ / Thông báo / Công văn v/v triển khai Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020

Công văn v/v triển khai Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020


Thực hiện Công văn số 2182/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 08/7/2020 về việc triển khai Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan