Trang chủ / Bài ghim / Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố


Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

           Thực hiện công văn Số:1862/ SGDĐT-VP  ngày 18 tháng 5 năm 2018  của  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của “ Bộ luật hình sự năm 2015” cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong các trường trung học trên địa bàn thành phố. Ban giám hiệu trường THPT Việt Đức triển khai thực hiện cuộc thi cụ thể như sau:

           I. Đối tượng, hình thức, nội dung, tổ chức thực hiện cuộc thi:

          1. Đối tượng : 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường tham gia cuộc thi.

          2. Hình thức dự thi: 

          Cuộc thi được tổ chức dưới hình hình thi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận cho các cá nhân.

          Người dự thi cần trình trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi, trình bày khoa học, rõ ràng. Ban tổ chức khuyến khích bài thi trình bày mở rộng, sáng tạo, có tranh ảnh minh họa.

          3. Nội dung thi: 

- Đề thi gồm 03 phần thi với 35 câu hỏi, cụ thể như sau:

          + Thi trắc nghiệm: gồm 30 câu. Người dự thi chỉ cần khoanh tròn vào phương án đúng.

          + Thi viết: gồm 04 câu (phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ đủ 18 tuổi trở lên). Người dự thi đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015) để trả lời.

          + Thi tự luận:  01 câu. Người dự thi căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10, Luật  số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 1999) và  Bộ luật Hình sự năm 2015 để trả lời, có phân tích, đánh giá những nội dung mới cơ bản.

          4. Tổ chức thực hiện: 

          a. Đối với CB,GV,NV

          - BGH đề nghị các Đ/c tổ trưởng phối hợp với tổ trưởng Công Đoàn đôn đốc 100% CB, GV, NV trong tổ tham gia viết bài dự thi

          - Các đồng chí tổ trưởng thu bài của CB,GV,NV trong tổ nộp bài dự thi về BGH

          b. Đối với học sinh:

          - Các đồng chí GVCN yêu cầu, hướng dẫn  100% học sinh lớp chủ nhiệm tham gia, thu bài dự thi của học sinh tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng bài dự thi.

          - Bài dự thi của học sinh thu theo đơn vị lớp nộp về Văn phòng Đoàn trường (Đ/c Trang,  Phó bí thư Đoàn trường phụ trách)

          4. Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 10/8/2018

          II. Bài thi hợp lệ và không hợp lệ:

          1. Bài thi hợp lệ: Trình bày trên giấy cỡ A4 hoặc bài dự thi trên khổ A4 nhưng kèm theo cỡ giấy khổ rộng khác để phục vụ minh họa cho bài dự thi; điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu do Ban tổ chức phát hành (thí sinh có thể photo thêm giấy thi để trả lời các câu hỏi ở phần thi viết và tự luận);

          - Bài dự thi phần thi lý thuyết và tự luận được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, có dấu, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word, font chữ: Times New Roman, bảng mã: Unicode, kiểu gõ: Telex.

          2. Bài dự thi không hợp lệ: Bài dự thi trình bày trên khổ giấy không phải A4; bài photocopy; bài sao chép giống 100% bài dự thi của người khác (Trường hợp này cả hai hoặc nhiều bản giống nhau 100 % đều bị loại); bài thi sử dụng tiếng nước ngoài; nộp quá hạn so với quy định.

          Lưu ý: Trong quá trình triền khai thực hiện cuộc thi ”Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” các đồng chí dạy bộ môn GDCD sẽ hướng dẫn CB,GV,NV, học sinh nhà trường hiểu được ý nghĩa của Bộ luật Hình sự và cách thức viết bài dự thi.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan