Trang chủ / Thông báo / CV Bình chọn Hà Nội điểm đến du lịch

CV Bình chọn Hà Nội điểm đến du lịch


Thực hiện công văn số 4394/SGDĐT - CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 3 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức bình chọn Hà Nội - điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2019.

Đối tượng: Cán bộ - Giáo viên - nhân viên và học sinh nhà trường

Đường dẫn bình chọn: https://sodulich.hanoi.gov.vn/binh-chon-awards

Thời gian bình chọn: Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 20/10/2019.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan