Trang chủ / Thông báo / CV triển khai cuộc thi tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng chống tham nhũng

CV triển khai cuộc thi tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng chống tham nhũng


Thực hiện Công văn số 24/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 02/01/2020 về việc hướng dẫn cuộc thi tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho học sinh qua phần mềm:

Đối tượng: Học sinh nhà trường

Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 29/02/2020

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang web https://timhieuphapluatphongchongthamnhung.hanoi.gov.vn, mỗi đề thi gồm 30 câu, thời gian làm bài không quá 60 phút. Thí sinh được tham gia làm bài thi thử nhiều lần; thí sinh chỉ được tham gia làm bài thi chính thức 01 lần.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan