Trang chủ / Thông báo / CV về việc hướng dẫn cài đặt Bluezone

CV về việc hướng dẫn cài đặt Bluezone


Thực hiện Công văn số 2006/STTTT-CNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo HN ngày 07/8/2020 về việc hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thông tin về ứng dụng Bluezone tại địa chỉ http://bluezone.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan