Trang chủ / Thông báo / CV về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

CV về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp


Thực hiện công văn số 300/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 30/01/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan