Trang chủ / Tin giáo dục / CV về việc tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2020

CV về việc tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2020


Thực hiện Công văn số 730/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2020;

 Thông tin cho tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan