Trang chủ / Tin giáo dục / CV v/v Hướng dẫn triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

CV v/v Hướng dẫn triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội


Thực hiện Công văn số 2563/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 11 tháng 8 năm 2020 về việc Hướng dẫn triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

Nội dung thi: Bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo được đăng tải trên website: http://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn

Hình thức thi: Trắc nghiệm, trực tuyến trên môi trường mạng

Cách thức tham gia dự thi:  Người dự thi truy cập vào trang website: http://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan