Trang chủ / Thông báo / CV v/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

CV v/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới


Thực hiện Công văn số 2405/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngay 27 tháng 7 năm 2020 về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan