Trang chủ / Tin giáo dục / CV v/v tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”;

CV v/v tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”;


Thực hiện Công văn số 3432/SGDĐT-CTTT ngày 01/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”;

BGH Trường THPT Việt Đức yêu cầu các đ/c CB-GV-NV nhà trường xem và thực hiện;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

 


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan