Trang chủ / Thông báo / Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II lớp 11 năm học 2021-2022

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II lớp 11 năm học 2021-2022


1. Đề cương ôn tập kiểm tra giữa HK2 môn Công nghệ.

2. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch sử.

3. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Vật lý.

4. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Hóa học.

5. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Toán.

6. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Tiếng anh

7. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Sinh học.

8. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Địa lý.

9. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Tin học.

10. Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Ngữ văn.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan