Trang chủ / Sự kiện / ĐỀ ÁN " KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ CHO TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG"

ĐỀ ÁN " KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ CHO TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG"


Nhằm góp phần khơi dậy hào khí Việt nam, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc,  khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" và phát huy chủ nghĩa Anh hùng  cách mạng trong chiến tranh vệ quốc vào thời kì hoà bình, xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 13/01/2020, Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử thực hiện Đề  án “Kể chuyện lịch sử cho tuổi trẻ học đường tại trường THPT Việt Đức.

Những hình ảnh được ghi lại trong buổi sinh hoạt dưới cờ:


Bài liên quan