Trang chủ / Thông báo / Hệ thống thi trắc nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Hệ thống thi trắc nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội


Thực hiện công tác đổi mới hình thức dạy học, xây dựng lớp học thông minh, từng bước tiến tới mô hình trường học điện tử trong kỷ nguyên số hóa trong giáo dục nhằm hỗ trợ các em học sinh ôn tập hiệu quả các môn học. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Cục công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ GDĐT xây dựng hệ thống học tập trực tuyến (Hanoi Study);

Các em học sinh truy cập theo đường link http://study.hanoi.edu.vn và làm theo hướng dẫn./.

Bài liên quan