Trang chủ / Tin giáo dục / Hỏa tốc: Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biên phức tạp của dịch bệnh trên cả n

Hỏa tốc: Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biên phức tạp của dịch bệnh trên cả n


Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 18/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước;

BGH trường THPT Việt Đức đề nghị các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan