Trang chủ / Thông báo / Học bổng RMIT 2020

Học bổng RMIT 2020


Học bổng RMIT 2020 bao gồm 60 suất học bổng từ  25-100% tổng trị giá trên 29 tỷ đồng:

Các thông tin về học bổng RMIT tại Hà Nội và Sài Gòn ở đường linh https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc-cho-sinh-vien-tuong-lai


Bài liên quan