Trang chủ / Thông báo / Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3,4

Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3,4


Hướng dẫn thực hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở GD&ĐT Hà Nội và Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho học sinh.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan