Trang chủ / Thông báo / Kế hoạc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7

Kế hoạc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7


Thực hiện Công văn số 28/KHTV-THPTVĐ của trường THPT Việt Đức ngày 08/5/2020 về việc triển khai Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức từ học góp phần xây dựng xã hội học tập;

Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến 20/5/2020.

Địa điểm: Tại Thư viện trường THPT Việt Đức và bằng hình thức trực tuyến.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.


Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan