Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả thi đua tuần 2 (từ 12/9 đến 18/9/2020)

Kết quả thi đua tuần 2 (từ 12/9 đến 18/9/2020)


XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN KHỐI SÁNG

LỚP
NỘI KHOÁ
NGOẠI KHOÁ
TỔNG
XẾP THỨ
HỌC SINH VI PHẠM
12A1
10
10
20
1

12A2
10
8.5
18.5
18
M: Công Duy, Anh Nguyên, Nguyên
12A3
10
9.5
19.5
9
M: Thành Trung
12A4
9.96
10
19.96
8

12A5
9.95
9
18.95
16
M: Phúc, Đức Minh
12A6
9.89
9
18.89
17
M: Minh Đức; Ngọc nghỉ học k phép (chưa trừ trong GĐB)
12D0
9.97
9
18.97
15
M: Vũ Duy Anh, Hoàng Đăng
12D1
10
7
17
24
M: Đình Quang, Minh Quân, Hải Anh, Anh Thư, Hương Quỳnh, Hoàng Linh
12D2
10
6.5
16.5
25
M: Hồng Minh, H. Nam x2, Lan Phương. Xuân Phương, Hoàng Minh; Trịnh Hoàng Anh: tóc;
12D3
10
8
18
20
KP: Phương Linh, Quỳnh Phương, Phương Anh; M: Xuân Anh
12D4
10
7.5
17.5
23
M: Trần Việt Hoàng, Đình Đức, Minh Tân, Quỳnh Trang, Hà Phương
12D5
9.93
8
17.93
22
M: Vũ Thùy Dương, Nhật Anh, Trúc Linh, Thư
12D6
10
9
19
13
M: Quỳnh Anh, Nhung
12D7
10
9
19
13
M: Hiền, Thu Hương
12D8
10
10
20
1

12N1
10
8.5
18.5
18
M: Hương Miên, Quyên, Đức Anh
11A1
10
9.5
19.5
9
M: Thùy Linh
11A2
10
10
20
1

11A3
10
9.5
19.5
9
M: Huy Cường
11A4
9.83
9.5
19.33
12
KP: Trọng Khôi
11A5
10
10
20
1

11A6
10
10
20
1

11D0
10
10
20
1

11D1
10
8
18
20
M: Bảo Khôi x2, Minh Tâm, Phương Anh
11D2
10
10
20
1


XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN KHỐI CHIỀU

LỚP
NỘI KHOÁ

NGOẠI KHOÁ
TỔNG
XẾP THỨ
HỌC SINH VI PHẠM
10A1
10

10
20
1

10A2
9.98

9.5
19.48
17
M: Nguyễn Trường Minh
10A3
10

10
20
1

10A4
10

9.5
19.5
12
M: Nguyễn Mạnh Sang
10A5
10

10
20
1

10A6
10

9.5
19.5
12
Khánh Linh không mũ BH
10D0
9.96

9.5
19.46
18
M: Phạm Tiên Quang
10D1
10

9.5
19.5
12
M: Bùi Gia Tùng
10D2
10

10
20
1

10D3
10

10
20
1

10D4
10

10
20
1

10D5
0

10
10
23
Không nộp SĐB
10D6
0

10
10
23
Không nộp SĐB
10D7
9.98

10
19.98
10

10D8
10

9.5
19.5
12
M: Phạm Đức Huy
10D9
10

9.5
19.5
12
M: Nguyễn Phạm Thái Minh
10N1
10

10
20
1

11D3
10

8.5
18.5
21
M: Khánh Linh, Q. Phương, Nguyễn Hương Anh
11D4
10

8.5
18.5
21
M: Châu Anh, Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Minh Đạt
11D5
10

9
19
19
M: Hải Anh, Nguyễn Phương Linh
11D6
10

10
20
1

11D7
10

10
20
1

11D8
9.96

10
19.96
11

11N1
10

9
19
19
Nguyễn Bích Ngọc không mũ BH, sai ĐP