Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả thi đua tuần 22

Kết quả thi đua tuần 22


Kết quả xếp loại thi đua tuần 22(từ 05/01-11/01/2019)

Khối sáng – Lớp 12D2 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

9.95

5

14.95

22

M: Quốc, Tâm, Hoàng, Hằng, Kim, Đức, Nhật Anh,Hải, Tú, Phương

2

12A2

10

9.5

19.5

5

M: Châu

3

12A3

10

10

20

1


4

12A4

9.95

8

17.95

17

M: T Hiền, Hải, C Minh,Quang Huy

5

12D0

9.95

10

19.95

3


6

12D1

10

7.5

17.5

18

M: Khánh Linh; MBH: Ngọc Trâm

7

12D2

9.95

8.5

18.45

16

M: Mỹ Hạnh, Đức, Trung

8

12D3

9.95

9.5

19.45

10

M: Hiển Minh

9

12D4

9.98

7.5

17.48

19

M: Hà Lê, My, Đ Minh, H Châu, Thùy Anh

10

12D5

9.98

6.5

16.48

20

M : Vân Anh,Hiếu, Mai Chi,San ; ĐP : Tài ; VPGT : Lan Chi, Khánh Vy

11

12D6

9.95

9.5

19.45

10

M: Đức

12

12D7

10

9.5

19.5

5

Linh Trang bỏ tiết

13

12D8

10

9.5

19.5

5

M: Hương Trà

14

12N1

10

10

20

1


15

12N2

10

3

13

23

BH: Thành Nam; M+ĐP: Hưng; K thẻ: Hiếu, Long; M: My, Chi,Thanh, H Anh, Phương Anh A, Long, An

16

11A1

10

9.5

19.5

5

M: Duy

17

11A2

9.95

9.5

19.45

10

KMBH: Long

18

11A3

9.88

9

18.88

15

M: Anh Đức, Quân

19

11A4

9.95

5.5

15.45

21

M: Khôi, Chí Hiển, T Anh,Cường, An, Tùng, Bảo, Kiên, Huy

20

11D0

9.88

10

19.88

4


21

11D1

10

9.5

19.35

5

M: Tuấn Anh

22

11D2

10

9

19

13

M: Hương Giang,Hùng Anh

23

11D3

10

9

19

13

MTT: Thục Anh,Ha Vy


Khối chiều – Lớp 10D8 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10

9.5

19.5

6

M: Tuấn Việt

2

11D5

10

9.5

19.5

6

Minh Đức không co trên lớp tiết Sinh

3

11D6

10

9

19

12

M: Mạnh Quân, B Quân

4

11D7

10

10

20

1


5

11D8

9.9

10

19.9

5


6

11N1

10

8.5

18.5

17

M: Mai Thi, Nguyễn Anh, Lê Hoa

7

11N2

10

6.5

16.5

21

M: Hồng Anh,Hoàng Mai; 05 hs vào lớp muộn

8

10A1

9.97

10

19.97

4


9

10A2

10

9

19

12

M: Quỳnh Anh, Minh Hiếu

10

10A3

10

9.5

19.5

6

Phan Anh MTT giờ Chào cờ

11

10A4

10

6

16

23

M: M Quân, Đ Anh,Trường Thi, Thi, Hoàng, Quân, Đức Anh,Phúc, Đ Khánh, Long, T Trang, Nhật Anh, Duy, Phi, Hường; C Đức quên vở soạn Văn

12

10A5

10

9.5

19.5

6

M: Vũ Dương; Kiên rủ Đức Minh đi bổ dưa

13

10A6

10

9.5

19.5

6

M: M: Q Thoại

14

10D0

9.97

9

18.97

16

M: Minh Ngọc, Minh Trang

15

10D1

10

7

17

20

Hoàng Linh đi muộn và không thẻ; M: Huy, Bách, Khả Hân, Hồng Anh; Lan Anh MTT giờ Chào cờ

16

10D2

10

9

19

12

Chi Lan đi muộn và không có thẻ

17

10D3

10

10

20

1


18

10D4

10

9.5

19.5

6

M: Minh Tân

19

10D5

10

10

20

1


20

10D6

9.94

8.5

18.44

19

M: Thùy Linh, Thùy Dương A; Tóc đỏ: Xuân Vi

21

10D7

10

8.5

18.5

17

Yến Ngọc MTT giờ Chào cở; M: M Hằng, Q Hạ

22

10D8

10

6.5

16.5

21

KMBH: Thảo Trang; M: Thục Anh; Mai Anh chua làm BT và MTT giờ Toán

23

10N1

10

9

19

12

Tóc đỏ: Đ N Phương Anh; M: Sao Mai