Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả thi đua tuần 27

Kết quả thi đua tuần 27


Kết quả xếp loại thi đua tuần 27(từ 11/02-15/02/2019)

Khối sáng – Lớp 12D7 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

9.95

4

13.95

23

M: Thịnh, Đăng Hưng,Mai,M Khoa,D Khoa,Chí Đức,Bảo,Đức Tâm, Việt Bảo; Đp: Mai, Đ Huy,Mai Trang

2

12A2

10

8.5

18.5

14

M: Quang, Minh Hiếu; Tóc: Lan Hương

3

12A3

9.98

8

17.98

21

M: Tâm, Khôi x2; Tóc: Huyền;

4

12A4

9.93

10

19.93

5


5

12D0

10

8.5

18.5

14

M: An, Đ Anh; Tóc: Ngọc Linh

6

12D1

10

8

18

18

M: Gia Bách, Chí Bách, Đắc Quang,Trung Anh

7

12D2

9.95

9.5

19.45

9

M: Nguyễn Đức

8

12D3

10

10

20

1


9

12D4

10

9

19

11

M: Thùy Anh, Đ Minh

10

12D5

10

8

18

18

M: Ngọc, Thảo Vân; Tóc+ĐP: Tài

11

12D6

10

7

17

22

M: Ngọc, Anh Thư; MBH: Đức

12

12D7

10

8

18

18

M: P Anh, Sơn Hà; Tóc: Thủy Tiên, Bích Ngọc

13

12D8

10

9.5

19.5

6

Tóc: Mai Trang

14

12N1

9.95

9.5

19.45

9

M: Đức Trung

15

12N2

10

9

19

11

M: Hiếu, Đức

16

11A1

10

9

19

11

M: Sơn, Ngô Huy

17

11A2

10

9.5

19.5

6

M: Hiền

18

11A3

10

10

20

1


19

11A4

10

10

20

1


20

11D0

9.98

10

19.98

4


21

11D1

10

8.5

18.5

14

M: Ly, T Anh, An Khánh

22

11D2

10

9.5

19.5

6

M: Hùng Anh

23

11D3

10

8.5

18.5

14

M: Hà Linh,Trà My, Minh Quân


Khối chiều – Lớp 11D7 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10

8.5

18.5

21

03 hs thiếu thẻ hs

2

11D5

10

9.5

19.5

15

M: Tiến Anh

3

11D6

10

9

19

17

02 hs thiếu thẻ hs

4

11D7

10

5.5

15.5

23

M: Minh Anh; Tóc: Thu Trang; Phương Chi đi xe trong sân trường; 05 hs thiếu thẻ hs

5

11D8

10

10

20

1


6

11N1

10

10

20

1


7

11N2

9.9

10

19.9

12


8

10A1

10

10

20

1


9

10A2

10

10

20

1


10

10A3

9.9

10

19.9

12


11

10A4

10

10

20

1


12

10A5

9.9

9.5

19.4

16

M: Hà Phương

13

10A6

9.8

10

19.8

14


14

10D0

10

10

20

1


15

10D1

10

10

20

1


16

10D2

10

10

20

1


17

10D3

10

9

19

17

ĐP: Yến Nhi; H Phương

18

10D4

10

10

20

1


19

10D5

10

9

19

17

Tóc: Nhật Anh, Diệu Linh

20

10D6

9.5

9

18.5

21

Phê bình thư ký không đưa GV kí SĐB

21

10D7

10

10

20

1


22

10D8

10

9

19

17

Lê Hoàng Sơn để xe sai quy định hết tiết 4 chiều ngày 14/2

23

10N1

10

10

20

1