Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả thi đua tuần 3 (từ 19/9 đến 25/9/2020)

Kết quả thi đua tuần 3 (từ 19/9 đến 25/9/2020)


XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN KHỐI SÁNG

LỚP  NỘI KHOÁ NGOẠI KHOÁ TỔNG XẾP THỨ HỌC SINH VI PHẠM
12A1 10 9.5 19.5 13 M: Nguyễn Minh Hiếu
12A2 9.96 10 19.96 9
12A3 10 10 20 1
12A4 10 9.5 19.5 13 M: Phạm Quốc Bảo
12A5 10 10 20 1
12A6 9.8 10 19.8 12
12D0 9.8 9 18.8 24 M: Trần Phương Uyên, Hoàng Phong
12D1 9.97 9 18.97 23 M: Hoàng Minh Tuấn, Vũ Hoàng Nhung mua đồ ăn trong giờ học
12D2 10 10 20 1
12D3 10 9.5 19.5 13 M: Quỳnh Phương
12D4 10 8.5 18.5 25 M: Thuỳ Linh, Thế Phong; KP: Hà Phương
12D5 9.8 9.5 19.3 20 M: Đỗ Dương
12D6 10 9 19 21 M: Tùng Dương, Mỹ Huyền
12D7 10 9 19 21 M: Lê Quỳnh Hạ, Quỳnh Hương
12D8 9.96 10 19.96 9
12N1 10 9.5 19.5 13 M: Thái Linh
11A1 10 10 20 1
11A2 10 10 20 1
11A3 10 9.5 19.5 13 M: Phương Lê
11A4 10 9.5 19.5 13 M: Ngân Hà
11A5 10 10 20 1
11A6 9.5 10 19.5 13 Dũng không ghi bài (chưa trừ sđb)
11D0 9.96 10 19.96 9
11D1 10 10 20 1
11D2 10 10 20 1


XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN KHỐI CHIỀU

LỚP
NỘI KHOÁ
NGOẠI KHOÁ
TỔNG
XẾP THỨ
HỌC SINH VI PHẠM
10A1
10
10
20
1

10A2
9.98
10
19.98
18

10A3
10
10
20
1

10A4
10
10
20
1

10A5
9.98
10
19.98
18

10A6
8.5
10
18.5
23

10D0
10
10
20
1

10D1
10
10
20
1

10D2
10
10
20
1

10D3
10
10
20
1

10D4
10
10
20
1

10D5
8.2
10
18.2
24

10D6
9.92
9.5
19.42
22
Phương Linh nghỉ KP
10D7
10
10
20
1

10D8
10
9.5
19.5
21
M: Lê Hà Bảo Trân
10D9
10
10
20
1

10N1
10
10
20
1

11D3
10
10
20
1
M: Hải Long
11D4
10
10
20
1

11D5
10
10
20
1

11D6
10
10
20
1

11D7
10
10
20
1

11D8
10
10
20
1

11N1
9.98
10
19.98
18