Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả thi đua tuần 36

Kết quả thi đua tuần 36


Kết quả xếp loại thi đua tuần 36(từ 13/04-19/04/2019)

Khối sáng – Lớp 11D0 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1


2

12A2

M: Ngọc Minh,Gia Huy,Chi Quang,Q Anh,Dai Hải,Hoàng Dương,Bảo

3

12A3


4

12A4

M : Hải, Dung

5

12D0


6

12D1

M: Hân, An

7

12D2


8

12D3

Vũ (vắng tiết 1,2) ; bỏ tiết : Ng N Anh,Vũ N Anh,H Dương, L Duy,H Đức, Giang,M Hà,Th Hằng,K Linh,H Minh,Trà My,H Nhung,Minh Quân,Thái Sơn,Tú,Th Vân,Lê H Vân,Mai Vy

9

12D4


10

12D5


11

12D6


12

12D7


13

12D8

Đp: Lưu Linh

14

12N1


15

12N2


16

11A1


17

11A2


18

11A3


19

11A4


20

11D0


21

11D1

Đp: T Anh

22

11D2


23

11D3Khối chiều – Lớp 10A5 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10

9.5

19.5

7

Sơn Tùng đi dép

2

11D5

10

8

18

19

Đp: Minh Đức; M: Thanh Hoàng, Phạm An; Anh Sơn không học bài môn Văn

3

11D6

10

9

19

14

Tóc: Thành An; lớp mất trật tự giờ Sử

4

11D7

9.8

10

19.8

6


5

11D8

0

8.5

8.5

23

Đp: Minh Châu; M: Phương Linh,Phương Thảo; phê bình thư kí lớp không nộp Sổ GĐB ngày 19/4

6

11N1

10

10

20

1


7

11N2

10

10

20

1


8

10A1

9.97

9.5

19.47

10

Hiệp không học bài môn Hóa

9

10A2

9.92

9.5

19.42

12

Phúc Hải ngủ trong giờ Địa

10

10A3

10

9.5

19.5

7

Đức Anh không nghiêm túc trong giờ Sinh

11

10A4

10

9

19

14

M: Văn Hoàng, Minh Vũ

12

10A5

9.94

9.5

19.44

11

M: Hà Phương

13

10A6

9.93

9

18.93

18

Không trực cổng ngày 13/4

14

10D0

0

10

10

22

Phê bình thư kí không nộp SGĐB ngày 19/4

15

10D1

10

10

20

1


16

10D2

10

9.5

19.5

7

ĐP: Phương Nga

17

10D3

9.95

10

19.95

5


18

10D4

10

9

19

14

Phê bình thư kí để thiếu chữ kí SGĐB ngày 13/4

19

10D5

10

10

20

1


20

10D6

9.92

9.5

19.42

12

M: Hà P Uyên

21

10D7

10

7.5

17.5

20

M: Thu Hương,Quốc Đạt, Hải Nam, Duy; phê bình lớp lười học bài cũ giờ Tin

22

10D8

9.95

9

18.95

17

M: Mỹ Tâm, Tùng Ngọc

23

10N1

10

6

16

21

Tú, Phương Uyên sử dụng điện thoại trong giờ tiếng Nhật; Hải Long A, Minh Quân mất trật từ giờ Tin; Phê bình lớp mất trật từ giờ Nhật; Ly quên vở Nhật; Minh Thư, Hoàng quên sách Nhật