Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả thi đua tuần 4(từ 26/9 đến 02/10/2020)

Kết quả thi đua tuần 4(từ 26/9 đến 02/10/2020)


XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN KHỐI SÁNG

LỚP
NỘI KHOÁ
NGOẠI KHOÁ
TỔNG
XẾP THỨ
HỌC SINH VI PHẠM
12A1
10
8
18
16
M: Phương Uyên, Tuệ, Bảo Hân, Thảo Linh
12A2
10
10
20
1

12A3
8.21
9
17.21
22
M: Minh Nguyên, Sơn
12A4
9.98
10
19.98
4

12A5
8.75
8.5
17.25
21
Anh Đức không chép bài (chưa trừ SĐB); M: Phan Hoàng, Mai Chi, Đức Minh
12A6
7.82
9.5
17.32
20
M: Thùy Linh
12D0
6.57
8.5
15.07
24
M: Khanh, Ngọc Linh, Phương
12D1
10
9.5
19.5
5
M: Linh
12D2
0
7.5
7.5
25
M: Khang x2, Linh, Tuấn, Minh Châu (lớp không có sổ GĐB)
12D3
10
9
19
11
M: Linh (cố tình báo sai tên, lớp)
12D4
8.14
8.5
16.64
23
M: Hằng, Ngọc Anh, Nhung
12D5
10
9.5
19.5
5
M: Dương
12D6
10
9
19
11
KP: Dương A, Yến Anh
12D7
9.92
9
18.92
14
M: Phúc Thành, Đức Huy
12D8
9.71
8
17.71
18
M: Sơn Hoàng; KP: Hà Phương A
12N1
9.58
9.5
19.08
10
M: Đức Vượng
11A1
10
9.5
19.5
5
M: Mai Anh
11A2
10
10
20
1

11A3
9.9
9.5
19.4
9
M: Nguyên Khải
11A4
8
10
18
16
Huyền, Minh Dũng, Long, Thanh Thảo: MTT nhắc nhiều (chưa trừ SĐB)
11A5
9.09
9
18.09
15
Khánh Linh: Tóc, không thẻ
11A6
10
10
20
1

11D0
9.98
9.5
19.48
8
Nhi: không mũ
11D1
7.91
9.5
17.41
19
M: Trâm Anh
11D2
10
9
19
11
KP: Quỳnh Chi, Vũ NQ Trang