Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại thi đua tuần 1

Kết quả xếp loại thi đua tuần 1


Kết quả xếp loại thi đua tuần 1(từ 19/08-23/08/2019)

Khối sáng – Lớp   trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

10

9.5

19.5

15

M: Minh Quân

2

12A2

10

10

20

1


3

12A3

10

9.5

19.5

15

M: Tuấn Đạt

4

12A4

9.95

10

19.95

14


5

12D0

10

10

20

1


6

12D1

10

9.5

19.5

15

M: Hà Huy

7

12D2

10

9

19

21

M: Hùng Anh; Lớp chưa nộp Sổ ghi đầu bài ngày 20/8

8

12D3

10

10

20

1


9

12D4

10

10

20

1


10

12D5

10

4

14

23

M: Vân Anh x2, Quỳnh Anh, Khuê;
MBH: Sơn, Linh

11

12D6

10

7.5

17.5

22

M: Hoàng Việt; Tóc+ĐP: Thu Trang,Minh Châu

12

12D7

10

10

20

1


13

12D8

10

9.5

19.5

15

M: Linh Giang

14

12N1

10

10

20

1


15

12N2

10

10

20

1


16

11D1

10

10

20

1


17

11D2

10

10

20

1


18

11D3

10

10

20

1


19

11D4

10

9.5

19.5

15

M: Hà Phương

20

11D5

10

9.5

19.5

15

M: Hoàng Linh

21

11D6

10

10

20

1


22

11D7

10

10

20

1


23

11D8

10

10

20

1


24

11N1

10

10

20

1Khối chiều – Lớp  trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11A1

10

10

20

1


2

11A2

10

10

20

1


3

11A3

10

9

19

17

M: Nguyễn Tuấn Anh, Ngọc Châu

4

11A4

10

9.5

19.5

11

M: Phạm Ngọc Anh

5

11A5

10

8.5

18.5

23

M: Hoàng Quân, Đinh Hải Anh; Nguyễn Đức Anh không ghi bài

6

11A6

10

9

19

17

M : Trần Diệp Anh, Tú Quỳnh

7

11D0

9.95

10

19.95

10


8

10A1

10

10

20

1


9

10A2

10

9

19

17

Nhật Minh mang nhầm sách vở; Vũ không có phiếu bài tập

10

10A3

10

9.5

19.5

11

M: Quốc Bình

11

10A4

10

9

19

17

M: Lê Quang Hưng, Duy Anh

12

10A5

10

9.5

19.5

11

Ngọc Long: GV yêu cầu ra ngoài làm kiểm điểm 1 tiết

13

10A6

10

9.5

19.5

11

M: Đăng Nguyên

14

10D0

10

10

20

1


15

10D1

10

9.5

19.5

11

M: Lê Việt Anh

16

10D2

10

9.5

19.5

11

M: Vũ Ngọc Huyền

17

10D3

10

10

20

1


18

10D4

9.97

10

19.97

9


19

10D5

10

10

20

1


20

10D6

10

10

20

1


21

10D7

10

10

20

1


22

10D8

10

9

19

17

Minh Ngọc sử dụng điện thoại + nói dối

23

10N1

10

9

19

17

M: Lê Mỹ Uyên, Minh Ngọc