Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại thi đua tuần 15

Kết quả xếp loại thi đua tuần 15


Kết quả xếp loại thi đua tuần 15(từ 17/11-23/11/2018)

Khối sáng – Lớp 12N1 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

9.95

7.5

17.45

17

M: Tâm, Đăng Hưng,Đức Anh,Hoàng Kim

2

12A2

4.4

9.5

13.9

20

M: Lan Hương, GV không kí sổ

3

12A3

10

9.5

19.5

4

M: Quốc Chính

4

12A4

9.96

10

19.96

3


5

12D0

10

9

19

12

M: Thanh An x2

6

12D1

6.4

10

16.4

18


7

12D2

10

9.5

19.5

4

M: Thành Trung

8

12D3

4.4

7.5

11.9

22

M: Anh Vũ x2, Hà x2; ĐP: Nam Anh

9

12D4

10

9.5

19.5

4

M: Vy

10

12D5

4.8

9

13.8

21

M : Thanh Mai,Công Minh

11

12D6

10

10

20

1


12

12D7

10

9.5

19.5

4

M: Sơn Hà

13

12D8

9.92

9.5

19.42

11

M: Vân

14

12N1

10

9.5

19.5

4

M: Trung Hiếu

15

12N2

10

9

19

12

M: Thúy Nga; Long không có vở ghi

16

11A1

5.6

9.5

15.1

19

Duy ngủ trong giờ Hóa

17

11A2

10

9

19

12

M: Hiền, Phương Nhi(LT)

18

11A3


10

10

23


19

11A4

10

9.5

19.5

4

Huy Minh không tập trung

20

11D0

10

9

19

12

M: Q Anh,H My

21

11D1

9.98

9.5

19.48

10

An Khánh không có vở BT

22

11D2

10

10

20

1


23

11D3

10

9

19

12

Đp: Phi Long, Hồng Hạnh


Khối chiều – Lớp 10D1 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10

6

16

23

8 hs thiếu SGK môn Văn

2

11D5

10

9

19

18

Tú Ngọc sử dụng điện thoại trong gio KT môn Toán và không trung thực

3

11D6

9.95

9.5

19.45

17

Hoàng Long không chép bài tiết 2

4

11D7

9.91

10

19.91

14


5

11D8

9.96

10

19.96

12


6

11N1

10

10

20

1


7

11N2

9.97

10

19.97

10


8

10A1

9.94

10

19.94

13


9

10A2

10

9

19

18

Duy không có vở, MTT trong giờ Toán

10

10A3

10

9

19

18

Ngọc sử dụng điện thoại giờ Địa

11

10A4

10

10

20

1


12

10A5

9.97

10

19.97

10


13

10A6

9.89

10

19.89

15


14

10D0

10

7.5

17.5

22

Thăng không mặc đồng phục, không ghi bài đầy đủ; Đức Anh vắng tiết 5. Thiếu hs xuống tổng kết thi đua

15

10D1

10

10

20

1


16

10D2

10

10

20

1


17

10D3

10

10

20

1


18

10D4

10

10

20

1


19

10D5

9.84

10

19.84

16


20

10D6

10

10

20

1


21

10D7

10

10

20

1


22

10D8

10

10

20

1


23

10N1

10

9

19

18

Khuê chưa làm bài, Quân không ghi bài