Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại thi đua tuần 3

Kết quả xếp loại thi đua tuần 3


Kết quả thi đua tuần 3(từ 25/8-31/8/2018)

Khối sáng – Lớp 12A3 trực tuần

STT
Lớp
Nội khóa
Ngoại khóa
Tổng 
Xếp thứ
Hs vi phạm
1
12A1
9.93
8
17.93
20
M: M Khoa, Hưng, M Đức, M Hằng; Không tổ chức đại hội lớp
2
12A2
9.9
8
17.9
21
M: Hưng, Đại Hải, có đồ uống trên bàn học; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
3
12A3
10
9
19
11
Không làm VS lớp; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
4
12A4
9.86
8
17.86
22
KP: Quang Huy; M: Phương Dung; bàn ghế lộn xộn; Không tổ chức đại hội lớp
5
12D0
9.82
6.5
16.32
23
07 hs sai đồng phục
6
12D1
10
9
19
11
Có đò uống trên bàn học; không tổ chức đại hội lớp
7
12D2
9.96
10
19.96
8
Trung(chơi game); Không tổ chức đại hội lớp
8
12D3
9.83
9
18.83
16
M: Trường Giang, Phương Anh; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
9
12D4
10
8.5
18.5
17
M: Gia Long; KP: Vy, D Minh; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
10
12D5
10
9
19
11
M: Trung Hiếu, Trúc Vy
11
12D6
10
8.5
18.5
17
M: Thùy Linh; bàn ghế lộn xộn; có rác; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
12
12D7
10
10
20
1

13
12D8
10
9
19
11
Có rác dưới đất và ngăn bàn; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
14
12N1
10
8
18
19
M: D Kiên, Đức, Bá Minh, M Hiếu; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
15
12N2
10
10
20
1
Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
16
11A1
10
9
19
11
Bàn ghế lộn xộn; không tổ chức đại hội lớp
17
11A2
10
10
20
1
Nguyễn Hiếu không học bài; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
18
11A3
9.87
10
19.87
10
30/8 không nộp Sổ ghi đầu bài; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
19
11A4
10
10
20
1
Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
20
11D0
10
10
20
1

21
11D1
10
10
20
1
Phương Ly không học bài
22
11D2
9.95
10
19.95
9
Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu
23
11D3
9.97
10
19.97
7
Ý thức: Hà Vy,Bùi Trà My; Tổ chức đại hội chưa đúng yêu cầu


Khối chiều – Lớp 11D6 trực tuần

STT
Lớp
Nội khóa
Ngoại khóa
Tổng 
Xếp thứ
Hs vi phạm
1
11D4
10
10
20
1
Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
2
11D5
10
7.5
17.5
21
M: Đức Nghĩa x2,Tiến Anh,Sơn,Quang Huy
3
11D6
9.98
10
19.98
8
Lớp ồn, MTT; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
4
11D7
9.98
7
16.98
23
Lan Nhi(KP), Phong Sơn(bỏ tiêt 1-KP),Sơn(M); 29/8 không nộp Sổ ghi đầu bài; Phong Sơn(khong chép bài x2, sử dụng ĐT trong giờ)
5
11D8
10
9
19
18
Trong giờ học tiết 2 ra cổng phụ mua đồ ăn; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
6
11N1
10
10
20
1
Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
7
11N2
9.98
10
19.98
8
Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
8
10A1
10
7
17
22
Quốc Thắng(M),Thanh Tùng(chưa học bài); D N Linh,Lê Hiếu,Đức Lộc,Ngọc Trúc sử dụng ĐT trong giờ
9
10A2
10
9.5
19.5
13
Minh Đức không ghi bài
10
10A3
10
10
20
1

11
10A4
10
8.5
18.5
20
MBH: Lê Minh Quân; 05 hs quên vở soạn, 05 hs chưa soạn bài; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
12
10A5
10
9.5
19.5
13
Linh chưa học bài; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
13
10A6
10
10
20
1

14
10D0
10
10
20
1
Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
15
10D1
10
9.5
19.5
13
Bình Dương học Toán trong tiết Hóa; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
16
10D2
10
10
20
1

17
10D3
10
9
19
18
27/8 không nộp Sổ ghi đầu bài; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
18
10D4
9.98
10
19.98
8
Trực nhật muộn; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
19
10D5
10
9.5
19.5
13
Tóc vàng: Nhật Ánh
20
10D6
10
10
20
1

21
10D7
9.98
10
19.98
8

22
10D8
10
9.5
19.5
13
Ngọc Khánh sử dụng ĐT; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn
23
10N1
9.98
10
19.98
8
Đức MTT; Tổ chức đại hội không đúng tiêu chuẩn