Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại thi đua tuần 8

Kết quả xếp loại thi đua tuần 8


Kết quả xếp loại thi đua tuần 8(từ 29/9-6/10/2018)

Khối sáng – Lớp 12D2 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

10

7.5

17.5

23

M: Linh, Tâm, Hằng, Mai Trang,Ngọc Chi

2

12A2

10

9.5

19.5

13

M: Quang Anh

3

12A3

10

9.5

19.5

13

M: Hoàng Phương Nhi

4

12A4

10

10

20

1


5

12D0

10

10

20

1


6

12D1

10

9.5

19.5

13

M: Phú Hà

7

12D2

10

9.5

19.5

13

Không trực tuần ngày 2/10

8

12D3

10

9.5

19.5

13

M: Trang

9

12D4

10

10

20

1


10

12D5

10

9.5

19.5

13

M : Đinh Trung Hiếu

11

12D6

10

10

20

1


12

12D7

10

10

20

1


13

12D8

10

10

20

1


14

12N1

10

9

19

21

M: Trần Thế Long,Nguyễn Đức Trung

15

12N2

10

8

18

22

M: Thanh Long,Nguyễn Thúy Ngân An,Long,Hương Giang

16

11A1

10

10

20

1


17

11A2

10

10

20

1


18

11A3

10

10

20

1


19

11A4

10

9.5

19.5

13

M: Khôi

20

11D0

10

10

20

1


21

11D1

10

9.5

19.5

13

Học TD chiều 28/9 cất ghế sai vị trí, để trước VP Đoàn

22

11D2

10

110

20

1


23

11D3

10

10

20

1Khối chiều – Lớp 10A1 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10

10

20

1

Vân Anh ngủ trong giờ Toán; My,M Huy(không ghi lỗi)

2

11D5

10

8.5

18.5

21

Nộp SGĐB muộn ngày 3/10

3

11D6

9.86

9

18.86

20


4

11D7

9.9

10

19.9

12


5

11D8

10

10

20

1


6

11N1

10

10

20

1


7

11N2

9.96

10

19.96

8


8

10A1

9.96

10

19.96

8


9

10A2

10

9.5

19.5

14

Nhiều hs chưa tích cực tập luyện môn Văn

10

10A3

10

9.5

19.5

14

Còn nhiều rác trong ngăn bàn

11

10A4

10

9.5

19.5

14

Còn rất nhiều rác trong ngăn bàn

12

10A5

9.86

9.5

19.36

19

Tóc vàng: Tần Mai Chi

13

10A6

9.88

10

19.88

13


14

10D0

0

10

10

23


15

10D1

10

10

20

1


16

10D2

10

10

20

1


17

10D3

9.87

9.5

19.37

18

Trực nhật bẩn

18

10D4

10

7.5

17.5

22

Học TD sáng không cất 7 ghế; KMBH: Mai Hương

19

10D5

10

10

20

1


20

10D6

9.96

10

19.96

8


21

10D7

9.96

10

19.96

8


22

10D8

9.97

9.5

19.47

17

Cung Phương Hoa cố tình lao xe qua cổng mặc dù đã được nhắc nhở

23

10N1

10

10

20

1