Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại thi đua tuần 9

Kết quả xếp loại thi đua tuần 9


Kết quả xếp loại thi đua tuần 9(từ 6/10-13/10/2018)

Khối sáng – Lớp 12D3 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

9.96

6.5

16.46

23

HS : Trang Linh(ĐP), Khánh Chi,Thịnh,Quốc, Bảo,Công Anh,Hằng(M)

2

12A2

9.96

9.5

19.46

9

HS: Quang(M)

3

12A3

9.98

9.5

19.48

8

HS: Nhi(M)

4

12A4

10

8.5

18.5

12

HS: Gia Bách, Phương Anh,Hải Yến ngồi sai sơ chỗ

5

12D0

9

9

18

20

HS: Duy Linh,Thanh An(M); không nộp sổ ghi đầu bài

6

12D1

10

7.5

17.5

21

HS: Quang Minh,Gia Bách,Minh Dũng,Phú Hà(M), 1 số hs làm Toán trong giờ Tiếng Anh

7

12D2

9.96

9.5

19.46

9

HS: Minh Hạnh(M)

8

12D3

10

10

20

1


9

12D4

10

9

19

11

HS: Đức Minh,Minh Thư(M)

10

12D5

10

8.5

18.5

12

HS : Lan Chi x2, Khánh Vi(M)

11

12D6

10

8.5

18.5

12

HS: Khánh Linh,Mai,Ngọc(M)

12

12D7

10

8.5

18.5

12

HS: Phương Linh x2, Thu Thảo(ĐP)

13

12D8

10

8.5

18.5

12

HS: Duy Anh(M), Vũ(Đp), nhiều hs ghi chép không đủ bài(10/10)

14

12N1

10

8.5

18.5

12

HS: Tuấn Kiên,Hà Anh,Hương Giang(M)

15

12N2

10

9.5

19.5

5

HS: Phương Anh(M)

16

11A1

10

8.5

18.5

12

HS: Huy(ĐP), Sơn(M),Thuận Thành không tập trung trong giờ (11/10)

17

11A2

10

10

20

1


18

11A3

10

10

20

1


19

11A4

10

10

20

1


20

11D0

10

9.5

19.5

5

HS: Bích Ngọc(ĐP)

21

11D1

10

7.5

17.5

21

HS: Nhi,Tu Linh,Ngọc Châm(M) ; Tuấn Anh(ĐP), Ngọc Châm vào muộn(11/10)

22

11D2

10

9.5

19.5

5

HS: Hùng Anh(M)

23

11D3

10

8.5

18.5

12

HS: Đỗ M Phương không chú ý trong giờ(10/10); Mai Khanh,Hải Đường không học bài(9/10)


Khối chiều – Lớp 10A2 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

9.94

9

18.94

16

Đạt, Duy Anh ngủ trong giờ

2

11D5

10

10

20

1


3

11D6

10

10

20

1


4

11D7

9.89

9.5

19.39

13

Sơn trốn tiết 3 môn Địa, chơi bóng ngoài sân

5

11D8

9.97

8

17.97

22

KMBH: Như Long

6

11N1

10

10

20

1


7

11N2

10

10

20

1


8

10A1

10

9.5

19.5

10

M: Khánh Linh

9

10A2

10

10

20

1


10

10A3

9.97

8.5

18.47

18

Đức Duy không thẻ, nói bậy; M: Nguyễn Minh, Thư mặc sai đồng phục

11

10A4

10

10

20

1


12

10A5

10

9

19

14

Đức Huy không có vở soạn Văn. Phê bình thư ký không đưa cho GV ký sổ

13

10A6

9.82

8.5

18.32

19

M: Minh Đăng; không thẻ: Thái Dương,Quốc Hùng

14

10D0

9.98

8

17.98

21

Không nộp SGĐB ngày 10,11/10

15

10D1

10

9.5

19.5

10

M: Tạ Hữu Tùng

16

10D2

9.97

10

19.97

9


17

10D3

10

10

20

1


18

10D4

10

10

20

1


19

10D5

10

9.5

19.5

10

M: Phạm Minh Anh

20

10D6

10

7.5

17.5

23

KMBH: Thuyd Hương; Hà P Uyên mặc quần bò

21

10D7

10

8.5

18.5

17

M: Thu Hương, Vũ, Minh Hà đổi chỗ

22

10D8

10

9

19

14

Trúc, Thảo My không có vở BT

23

10N1

10

8

18

20

Không nộp SGĐB ngày 10,11/10