Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại tuần 23

Kết quả xếp loại tuần 23


Kết quả xếp loại thi đua tuần 23(từ 12/01-18/01/2019)

Khối sáng – Lớp 12D3 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1

9.98

4

13.98

22

M: Minh Hằng,Phương,Quyên,Q. Anh,Bảo Quốc x2,Quỳnh, Khánh Chi,Khoa, Đức,Hưng,Lâm

2

12A2

9.6

7.5

17.1

12

M: Quân, MBH: Lan Hương

3

12A3

10

3

13

23

M: Khôi x2,P Anh,Đạt,Hằng,V Anh,Thu Anhx2,Minh,Khôi,Trang,Mai,Quang,Yến Nhi

4

12A4

10

7.5

17.5

8

M: Ái Châu,N Minh,Q Anh,Q Khánh x2

5

12D0

10

7

17

13

M: Ngọc Linh,Bách, Hưng,An,Quang Minh,Hà Phương

6

12D1

10

5

15

20

M: Phú Hà x2, Nhật Minh,Trang Anh, Đắc Quang,Q Minh,Trâm,Lâm,Quang,Gia Bách

7

12D2

10

5.5

15.5

19

M: Nam, Vinh x2,An x2, Minh, P Anh, Khải, Trung Đức

8

12D3

10

7.5

17.5

8

M: Trang, Vy, Nam Anh, Minh Trang,Bảo Khanh

9

12D4

10

9

19

6

M: Thùy Linh, Thư

10

12D5

10

9.5

19.5

2

M: Linh Tâm

11

12D6

10

9.5

19.5

2

M: Trinh

12

12D7

10

7.5

17.5

8

M: Thu Trang, MBH: Khánh Linh

13

12D8

9.89

9.5

19.39

5

M: Quỳnh

14

12N1

9.95

7

16.95

14

M: Nhật, Tuấn Kiệt,Đức Huy,Bảo Minh,Tùng,H Anh

15

12N2

10

6

16

18

M: Phương, Hiếu x2, P Anh, Anh Thơ, Đức, Thanh, Nam

16

11A1

9.59

8

17.59

7

M: Xuân Sơn x2, Hà An, Huy

17

11A2

7.78

9.5

17.28

11

Không nộp Sổ đầu bài 15/1

18

11A3

9.95

6.5

16.45

17

M: Trọng Anh, Đức Hiền, Lê An; MBH: Ngọc

19

11A4

9.98

10

19.98

1


20

11D0

7.35

7

14.35

21

M: Huyền; M+MBH: Thành Trung

21

11D1

10

9.5

19.5

2

M: An Khánh

22

11D2

7.74

9

16.74

16

Hà Anh đi xe vào sân và không đeo thẻ

23

11D3

7.78

9

16.78

15

M: Tuệ Minh,Mai Khanh


Khối chiều – Lớp 10N1 trực tuần

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10

5.5

15.5

23

M: Diệu Linh,Đan Hà; đi xe vào trong sân: Hải Ngân,Sơn Tùng; Không thẻ: Hải Ngân; Minh ý thức kém; M Đức trốn tiết

2

11D5

10

8.5

18.5

20

M: Khánh Linh,Tường Linh; Minh ý thức học tập kém

3

11D6

9.92

9.5

19.42

14

M: Bá Quân

4

11D7

10

9.5

19.5

10


5

11D8

9.97

9

18.97

16

M: Phương Linh, Hà My

6

11N1

10

9.5

19.5

10

M : Thu Huyền

7

11N2

9.98

10

19.98

5


8

10A1

9.97

10

19.97

6


9

10A2

10

10

20

1


10

10A3

9.97

9

18.97

16

M: Bình Nhi, B Đ Quang

11

10A4

9.96

9

18.96

18

M: Lan Chi, Hà Vy

12

10A5

9.9

6.5

16.4

21

M: Thu Nga, Hoàng Yến, Hoàng Quân, H Phương, L Q Chi, Thủy Tiên x2

13

10A6

9.91

10

19.91

8


14

10D0

9.97

6

15.97

22

Ng H Đức Anh ý thức kém ; Quỳnh Anh, Trang Nhi mặc sai đồng phục ; Trang Nhi sơn móng tay ; Phương Uyên, An Khanh, Việt Trinh mặc quần bó ; Việt Trinh không đeo thẻ

15

10D1

10

10

20

1


16

10D2

9.95

9

18.95

19

M: Gia Khánh, Hải Hà

17

10D3

10

9.5

19.5

10

M: Quang Vinh

18

10D4

10

9.5

19.5

10

M: Minh Hằng

19

10D5

10

10

20

1


20

10D6

9.65

10

19.65

9


21

10D7

10

9

19

15

Hùng không học bài, không chép bài

22

10D8

9.97

10

19.97

6


23

10N1

10

10

20

1