Trang chủ / Thông báo / Lịch báo giảng tuần từ 13/4 đến 18/4/2020

Lịch báo giảng tuần từ 13/4 đến 18/4/2020


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần từ 13/4 đến 18/4/2020

Môn học

Khối

Chương trình học

Tiết theo PPCT

Tên bài dạy

Toán
Khối 10
Chương trình nâng cao
Đại:65; 66; 67
Hình: 36
Đại: Bất phương trình bậc hai,Một số phương trình, bpt quy về bậc hai. Hình: khoảng cách và góc.

Khối 10
Chương trình cơ bản
48; 49; 50
Cơ năng; Bài tập; Bài tập

Khối 10
Chương trình nâng cao
58; 59; 60
Bài tập về các định luật bảo toàn; Các định luật Ke-Ple. Chuyển động của vệ tinh; Bài tập
Hóa
Khối 10
Chương trình cơ bản
55; 56
Axit sunfuric - muối sunfat
Hóa
Khối 10
Chương trình nâng cao
69; 70
TC8
Luyện tập; Axit sunfuric (t1)
Bài tập SO2 tác dụng với kiềm
Sinh
Khối 10
Chương trình cơ bản
28
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Công nghệ
Khối 10
Chương trình cơ bản
34; 35
Bài 49. Bài mở đầu
Bài 50.Doanh nghiệp và hoạt động KD của doanh nghiệp (t1)
Tin
Khối 10
Chương trình cơ bản
49; 50
Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo; Bài đọc thêm 5
Văn
Khối 10
Chương trình cơ bản
75; 77; 78
- Tiết 75:
+ Hồi trống Cổ Thành (Cả bài Tự học có hướng dẫn, 1 tiết)
+ Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (Cả bài khuyến khích học sinh tự đọc)
- Tiết 77, 78: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Cả bài khuyến khích học sinh tự đọc)
Văn
Khối 10
Chương trình nâng cao
95; 96; 98; 100
- Tiết 95: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (tiết 2)
- Tiết 96: Luyện tập về liên kết trong văn bản (tiết 1)
- Tiết 98: Hồi trống Cổ Thành (Cả bài tự học có HD, 1 tiết)
- Tiết 100: Luyện tập về liên kết trong văn bản (tiết 2)
Sử
Khối 10
Chương trình cơ bản
31; 33
Bài 25 - Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn ( nửa đầu thế kỉ XIX).
Bài 27 - Quá trình dựng nước và giữ nước!
Địa
Khối 10
Chương trình cơ bản
34
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
GDCD
Khối 10
Chương trình cơ bản
26
Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
Tiếng Anh
Khối 10
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
90; 91; 92
(CĐ tự chọn )
Unit 9
Tiếng Nhật
Khối 10
Chương trình cơ bản
104;105
106;107
Luyện tập Part A bài 11; Nghe bài 11 part B
Ngữ pháp bài 11 Part B
Thể dục
Khối 10
Chương trình cơ bản
51; 52
Nhảy cao
Quốc phòng
Khối 10
Chương trình cơ bản
27
Cấp cứu đuối nước
Sinh hoạt
Khối 10
Chương trình cơ bản
36
Thứ 2: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, Bài 7: Biển cả do cái gì tạo nên
Thứ 7:Dự án Plan, tiết 7: Kĩ năng hỗ trợ bạn bè khi bị bạo lực
Toán
Khối 11
Chương trình nâng cao
Đai: 66; 67; 68
Hình 41
Giới hạn một bên. Một số quy tắc tìm giới hạn. Các dạng vô định. Hình: Bài tập.

Khối 11
Chương trình cơ bản
52
Khúc xạ ánh sáng

Khối 11
Chương trình nâng cao
68; 69; 70
Khúc xạ ánh sáng; Bài tập; Phản xạ toàn phần
Hóa
Khối 11
Chương trình cơ bản
44; 45
Ankin
Luyện tập ankin
Hóa
Khối 11
Chương trình nâng cao
56; 57; 58
Nguồn hiđrôcacbon thiên nhiên
Luyện tập hidrocacbon
Luyện tập hidrocacbon
Sinh
Khối 11
Chương trình cơ bản
31; 32
Bài 32. Tập tính của động (tiếp theo)
Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
Công nghệ
Khối 11
Chương trình cơ bản
31; 32
Cơ cấu phân phối khí
Hệ thống bôi trơn
Tin
Khối 11
Chương trình cơ bản
39
Bài 12: Kiểu xâu - Bài tập
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
94; 95
104
Người trong bao ( tiết 1,2)
LT thao tác lập luận bình luận
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
100; 101
102; 103
103'
LT thao tác lập luận bình luận; Về luân lí xã hội ở nước ta
Một thời đại trong thi ca (tiết 1,2)
Tự chọn
Sử
Khối 11
Chương trình cơ bản
23
Bài 19 -Nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược ( tiết 1).
Địa
Khối 11
Chương trình cơ bản
32
Tìm hiểu về nước Úc
GDCD
Khối 11
Chương trình cơ bản
26
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiếng Anh
Khối 11
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
90; 91; 92
(CĐ tự chọn )
Unit 9
Tiếng Nhật
Khối 11
Chương trình cơ bản
103;104
105;106
Luyện tập Part A bài 11
Nghe và ngữ pháp bài 11 part B
Thể dục
Khối 11
Chương trình cơ bản
51; 52
Cầu lông
Quốc phòng
Khối 11
Chương trình cơ bản
27
Hô hấp nhân tạo
Sinh hoạt
Khối 11
Chương trình cơ bản
36
- Bài 5: Bác Hồ và những bài học về đạo đức cho HS.
- PLan: Tình yêu học trò và bạo lực trong hẹn hò.
Toán
Khối 12
Chương trình nâng cao
Đai: 67; 68
Hình: 40; 41
Tự chọn : 4
Ứng dụng tích phân (t2). Bài tập.Hình: phương trình đường thẳng (t2,t3).Bài tập không gian toạ độ.

Khối 12
Chương trình cơ bản
61; 62
Bài tập

Khối 12
Chương trình nâng cao
73
Sự phát quang, sơ lược về Laze

Khối 12
Chương trình nâng cao
74; 75
Bài tập
Hóa
Khối 12
Chương trình cơ bản
49; 50
Nhôm và hợp chất (t3)
Luyện tập
Hóa
Khối 12
Chương trình nâng cao
62; 63; TC4
Crom và hợp chất
TC: Bài tập tổng hợp về sắt
Sinh
Khối 12
Chương trình cơ bản
44
Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
Công nghệ
Khối 12
Chương trình cơ bản
24
Mạch điện xoay chiều 3 pha (t1)
Tin
Khối 12
Chương trình cơ bản
33; 34
Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo - Bài tập, thực hành
Văn
Khối 12
Chương trình cơ bản
74; 76; 77
Đọc thêm: Một người Hà Nội
Thuốc (Tự đọc có hướng dẫn trên tinh thần giảm tải)
Văn
Khối 12
Chương trình nâng cao
100; 101
102; 103
Mở bài
Giá trị của văn học
Luyện tập về cách tránh lỗi diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau
Sử
Khối 12
Chương trình cơ bản
44
Bài 26 - Đất nước đổi mới đi lên CNXH ( tiết 1).
Địa
Khối 12
Chương trình cơ bản
39; 40
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Đòng bằng sông Hồng + Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ
GDCD
Khối 12
Chương trình cơ bản
26
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
Tiếng Anh
Khối 12
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
90; 91; 92
(CĐ tự chọn )
Unit 9
Tiếng Nhật
Khối 12
Chương trình cơ bản
104;105
106;107
Part A bài 11 kính ngữ và khiêm nhường ngữ
Part B bài 11 phần nghe và ngữ pháp
Thể dục
Khối 12
Chương trình cơ bản
51; 52
Đá cầu
Quốc phòng
Khối 12
Chương trình cơ bản
27
Nội Dung bảo vệ an ninh quốc gia
Sinh hoạt
Khối 12
Chương trình cơ bản
36
Bác Hồ và những bài học đạo đức (bài 5)
Sinh hoạt
Khối 12
Chương trình cơ bản
36
Thứ 2:Bác Hồ và những bài học đạo đức (bài 5)
Thứ 7: Tình yêu tuổi học trò và bạo lực trong hẹn hò

Bài liên quan