Trang chủ / Thông báo / Lịch báo giảng tuần từ 20/4 đến 25/4/2020

Lịch báo giảng tuần từ 20/4 đến 25/4/2020


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần từ 20/4 đến 25/4/2020

Môn học
Khối
Chương trình học
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Toán
Khối 10
Chương trình nâng cao
Đại: 68; 69; 70
Hình: 35
Một số phương trình , bpt quy về bậc hai (t3,t4).Góc và cung lượng giác. Phương trình đường tròn (t1)

Khối 10
Chương trình cơ bản
50; 51
Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilo- Mariot

Khối 10
Chương trình nâng cao
64; 65; 66
Quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilo- Mariot
Thuyết động học phân tử. Cấu tạo chất
Định luật Sác Lơ
Hóa
Khối 10
Chương trình cơ bản
57,58, TC11
Luyện tập axit sunfuric; Luyện tập chương VI (tiết 1); Bài tập chuỗi phản ứng, nhận biết
Hóa
Khối 10
Chương trình nâng cao
71; 72; TC9
Axit sunfuric - muối sunfat (tiết 2); Luyện tập chương VI; Bài tập về axit sunfuric
Sinh
Khối 10
Chương trình cơ bản
29
Bài 29. Cấu trúc các loại virut
Công nghệ
Khối 10
Chương trình cơ bản
36;37
Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ( tiếp theo);Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (tiết 1)
Tin
Khối 10
Chương trình cơ bản
51;52
Bài tập - Thực hành
Văn
Khối 10
Chương trình cơ bản
80;81;82
- Tiết 80: Lập dàn ý bài văn nghị luận
- Tiết 81, 82: "Truyện Kiều" –phần 1: Tác giả
Lưu Ý: Cả bài "Truyện Kiều" phần một tác giả khuyến khích học sinh tự đọc
Văn
Khối 10
Chương trình nâng cao
101;102;103;104
- 101: Luận điểm trong bài văn nghị luận
- 102: Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Dế chọi; Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
Lưu ý: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ khuyến khích học sinh tự đọc
- 103: Đề văn nghị luận
- 104: Nỗi sầu oán của người cung nữ
Sử
Khối 10
Chương trình cơ bản
34; 35
Bài 28 - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.
Bài 29 - Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.
Địa
Khối 10
Chương trình cơ bản
46
Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành dịch vụ
GDCD
Khối 10
Chương trình cơ bản
27
Bài 13. Công dân với cộng đồng
Tiếng Anh
Khối 10
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
93; 94; 95
9.2 (Cđ tự chọn)
UNIT 9 ( cont.)
Tiếng Nhật
Khối 10
Chương trình cơ bản
108;109;110;111
Ôn tập bài 10,11; Chữ hán bài 12
Thể dục
Khối 10
Chương trình cơ bản
53;54
Cầu lông
Quốc phòng
Khối 10
Chương trình cơ bản
28
Kĩ thuật băng vết thương
Sinh hoạt
Khối 10
Chương trình cơ bản
37
Thứ 2: Bác Hồ và những bài học về đạo đức. Bài 8:Chiếc đồng hồ
Thứ 7: GDNGLL: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác
Toán
Khối 11
Chương trình nâng cao
Đại: 69; 70; 71
Hình: 42
Luyện tập các dạng vô định. Hàm số liên tục (t1,t2).luyện tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Khối 11
Chương trình cơ bản
53; 54
Bài tập
Phản xạ toàn phần

Khối 11
Chương trình nâng cao
71; 72; 74
Bài tập; Lăng kính
Hóa
Khối 11
Chương trình cơ bản
46; 47
Luyện tập hidrocacbon không no (tiết 1,2)
Hóa
Khối 11
Chương trình nâng cao
59; 60; 61
Dẫn xuất halogen (tiết 1,2)
Luyện tập
Sinh
Khối 11
Chương trình cơ bản
33;34
Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa
Bài 36. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Công nghệ
Khối 11
Chương trình cơ bản
33; 34
Hệ thống làm mát
Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong ĐC điezen
Tin
Khối 11
Chương trình cơ bản
40
Bài tập -Thực hành
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
106; 107
Một thời đại trong thi ca (t1,2)
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
105
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tích hợp 2 bài trong 1 tiết theo CVHD điều chỉnh của BGD)
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
105'
Tự chọn bám sát
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
105; 106
Đọc văn nghị luận + Đt; Phong cách ngôn ngữ chính luận
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
108; 109
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
109'
Tự chọn bám sát
Sử
Khối 11
Chương trình cơ bản
24
Bài 19 - Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược ( tiết 2 ).
Địa
Khối 11
Chương trình cơ bản
31
Đông Nam Á - Tiết 3
GDCD
Khối 11
Chương trình cơ bản
27
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiếng Anh
Khối 11
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
93; 94; 95
9.2 (Cđ tự chọn)
UNIT 9 ( cont.)
Tiếng Nhật
Khối 11
Chương trình cơ bản
106;107;108;109
Ôn tập bài 10,11; Chữ hán bài 12
Thể dục
Khối 11
Chương trình cơ bản
53;54
Cầu lông
Quốc phòng
Khối 11
Chương trình cơ bản
28
Kĩ thuật chuyển thương
Sinh hoạt
Khối 11
Chương trình cơ bản
37
Thứ 2: Bài 6: Bác Hồ và những bài học đạo đức
Thứ 7: GDNGLL: Thanh niên với hoà bình, hữu nghị, hợp tác.
Toán
Khối 12
Chương trình nâng cao
Đại: 68; 69; 70
Hình: 39.Tự chọn:5
Ứng dụng tích phân tích thể tích..(t2).Bài tập.ôn tập chương. Phương trình đường thẳng (t3).Bài tập đường thẳng, mặt phẳng,mặt cầu

Khối 12
Chương trình cơ bản
63; 64
Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Khối 12
Chương trình nâng cao
80; 81; 82
Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối (2 tiết); Bài tập
Hóa
Khối 12
Chương trình cơ bản
51; 52
Luyện tập kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm; Sắt
Hóa
Khối 12
Chương trình nâng cao
64; 65
TC5
Đồng và hợp chất của đồng (tiết 1,2)
Bài tập về crom và hợp chất
Sinh
Khối 12
Chương trình cơ bản
45
Bài 40. Quần xã sinh vật và 1 số đặc trưng của quần xã
Công nghệ
Khối 12
Chương trình nâng cao
25
Mạch điện xoay chiều 3 pha(t2)
Tin
Khối 12
Chương trình cơ bản
35;36
Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
Văn
Khối 12
Chương trình cơ bản
79;80;82
Số phận con người; Ông già và biển cả
Văn
Khối 12
Chương trình nâng cao
104;105
106;107
Thân bài; Số phận con người; Kết bài
Sử
Khối 12
Chương trình cơ bản
45
Bài 26 - Đất nước đổi mới đi lên CNXH ( tiết 2 ).
Địa
Khối 12
Chương trình cơ bản
42;43
Duyên hải Nam Trung Bộ + Tây Nguyên
GDCD
Khối 12
Chương trình cơ bản
27
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
Tiếng Anh
Khối 12
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
93; 94; 95
9.2 (Cđ tự chọn)
UNIT 9 ( cont.)
Tiếng Nhật
Khối 12
Chương trình cơ bản
108;109;110;111
Ôn tập bài 10,11; Chữ hán bài 12; Nghe bài 12
Thể dục
Khối 12
Chương trình cơ bản
53;54
Đá cầu
Quốc phòng
Khối 12
Chương trình cơ bản
28
Tổ chức của quân đội nhân dân VN
Sinh hoạt
Khối 12
Chương trình cơ bản
37
Thứ Hai: Bác Hồ và những bài học đạo đức (bài 6)
Thứ Bảy: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Bài liên quan