Trang chủ / Thông báo / Lịch báo giảng tuần từ 27/4 đến 02/5/2020

Lịch báo giảng tuần từ 27/4 đến 02/5/2020


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần từ 27/4 đến 02/5/2020

Môn học
Khối
Chương trình học
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Toán
Khối 10
Chương trình nâng cao
Đại: 70,71,72
Hình: 36
Góc và cung lượng giác (t2,3).Giá trị lượng giác của 1 cung (góc) lượng giác. Phương trình đường tròn

Khối 10
Chương trình cơ bản
52
Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Khối 10
Chương trình cơ bản
53
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng tiết 1

Khối 10
Chương trình nâng cao
67
Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

Khối 10
Chương trình nâng cao
68
Bài tập

Khối 10
Chương trình nâng cao
69
Phương trình Claperon-Mendeleep
Hóa
Khối 10
Chương trình cơ bản
59; 60
Luyện tập chương VI (tiết 2)
Tốc độ phản ứng
Hóa
Khối 10
Chương trình nâng cao
73, 74, TC 10
Luyện tập chương VI (tiết 2)
Tốc độ phản ứng
Bài tập tổng hợp về oxi - lưu huỳnh
Sinh
Khối 10
Chương trình cơ bản
30
Bài 30. Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ
Công nghệ
Khối 10
Chương trình cơ bản
38; 39
Bài 51 – Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (tiết 2)
Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh ( tiết 1)
Tin
Khối 10
Chương trình cơ bản
53; 54
Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
Văn
Khối 10
Chương trình cơ bản
83; 84
85
- Trao duyên; Đọc thêm: Nỗi thương mình
- Tiết 85: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Văn
Khối 10
Chương trình nâng cao
105; 108; 109; 110
- 105: Nỗi sầu oán của người cung nữ (Tiết 2)
- 108, 109: Truyện Kiều
- 110: Luyện tập về từ Hán Việt
Sử
Khối 10
Chương trình cơ bản
36
Bài 30 - Chiến tranh giành độc lập của Các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Sử
Khối 10
Chương trình cơ bản
37
Bài 31 - Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Địa
Khối 10
Chương trình cơ bản
45
Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển giao thông vận tải
GDCD
Khối 10
Chương trình cơ bản
28
Bài 13. Công dân với cộng đồng
Tiếng Anh
Khối 10
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
96-97-98
9.3 (Cđ TC)
Unit 9
Tiếng Nhật
Khối 10
Chương trình cơ bản
112;113;114;115
Ngữ pháp bài 12 part A; Nghe Part B bài 12; Ngữ pháp bài 12
Thể dục
Khối 10
Chương trình cơ bản
55; 56
Cầu lông
Quốc phòng
Khối 10
Chương trình cơ bản
29
Kiểm tra trắc nghiệm
Sinh hoạt
Khối 10
Chương trình cơ bản
38
Thứ 2: Chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước;
Tổng kết thi đua khen thưởng tháng 4;
Phát động đợt thi đua chào mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5)
Thứ 7: Ổn định tổ chức lớp học, Thực hiện công tác chuẩn bị cho học sinh tới trường học tập
Toán
Khối 11
Chương trình nâng cao
Đai: 72,73,74
Hình: 43
Bài tập hàm số liên tục, khái niệm đạo hàm (t1,2). Hai mặt phăng vuông góc.

Khối 11
Chương trình cơ bản
55
Bài tập

Khối 11
Chương trình cơ bản
56
Lăng kính

Khối 11
Chương trình nâng cao
75
Thấu kính mỏng tiết 1

Khối 11
Chương trình nâng cao
76
Thấu kính mỏng tiết 2

Khối 11
Chương trình nâng cao
77
Bài tập về lăng kính và thấu kính
Hóa
Khối 11
Chương trình cơ bản
48; 49
Benzen và đồng đẳng (tiết 1, 2)
Hóa
Khối 11
Chương trình nâng cao
62; 63
64
Ancol (tiết 2, 3)
Luyện tập ancol (tiết 1)
Sinh
Khối 11
Chương trình cơ bản
35; 36
Bài 38. Các nhân tố ảnh h¬ưởng đến sinh tr¬ưởng và phát triển ở động vật
Bài 39. Các nhân tố ảnh h¬ưởng đến sinh tr¬ưởng và phát triển ở động vật ( tiết 2)
Công nghệ
Khối 11
Chương trình cơ bản
35; 36
Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen(t2)
Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng(t1)
Tin
Khối 11
Chương trình cơ bản
41
Bài 14, 15: Tệp và thao tác với tệp
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
99; 100
Người cầm quyền khôi phục uy quyền (khuyến khích tự đọc)
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
102
Về luân lý xã hội ở nước ta
Văn
Khối 11
Chương trình cơ bản
102'
Tự chọn
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
113; 114
Người cầm quyền khôi phục uy quyền
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
117; 118
Đám tang lão Gô-ri-ô (tiết 1,2)
Văn
Khối 11
Chương trình nâng cao
118'
Tự chọn
Sử
Khối 11
Chương trình cơ bản
25
Bài 19 - Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược.
Địa
Khối 11
Chương trình cơ bản
21
Nhật Bản - tiết 1
GDCD
Khối 11
Chương trình cơ bản
28
Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tiếng Anh
Khối 11
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
96-97-98
9.3 (Cđ TC)
Unit 9
Tiếng Nhật
Khối 11
Chương trình cơ bản
108;109;110
Nghe Part B bài 12; Ngữ pháp bài 12; \nâng cao từ vựng bài 12
Thể dục
Khối 11
Chương trình cơ bản
55; 56
Cầu lông
Quốc phòng
Khối 11
Chương trình cơ bản
29
Kiểm tra trắc nghiệm
Sinh hoạt
Khối 11
Chương trình cơ bản
38
Chào mừng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước!
Toán
Khối 12
Chương trình nâng cao
Đại: 71,72,73
Hình:40. Tự chọn :6
Ôn tập chương NH-TP-UD.Số phức (t1,2) . Phương trình đường thẳng (t4).Bài tập đường thẳng mặt phẳng mặt cầu.

Khối 12
Chương trình cơ bản
65
Bài tập

Khối 12
Chương trình cơ bản
66
Phóng xạ tiết 1

Khối 12
Chương trình nâng cao
83; 84
Phóng xạ tiết 1, 2

Khối 12
Chương trình nâng cao
85
Bài tập
Hóa
Khối 12
Chương trình cơ bản
53; 54
Hợp chất của sắt
Hợp kim của sắt
Hóa
Khối 12
Chương trình nâng cao
66,67
TC6
Sơ lược về một số kim loại khác; Luyện tập về crom, đồng
Bài tập về đồng
Sinh
Khối 12
Chương trình cơ bản
46
Bài 40 Quần xã SV và 1 số đặc trưng của quần xã ( tiết 2)
Công nghệ
Khối 12
Chương trình cơ bản
26
Mạch điện xoay chiều 3 pha (t3)
Tin
Khối 12
Chương trình cơ bản
37; 38
Bài 10: Bài tập
Văn
Khối 12
Chương trình cơ bản
83; 84; 85
Ông già và biển cả; Diễn đạt trong văn nghị luận; Hồn Trương Ba da hàng thịt
Văn
Khối 12
Chương trình nâng cao
109; 110; 113; 114
Ông già và biển cả; Thuốc
Sử
Khối 12
Chương trình cơ bản
46
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000
Địa
Khối 12
Chương trình cơ bản
45; 46
Đông Nam Bộ + Đồng bằng sông Cửu Long
GDCD
Khối 12
Chương trình cơ bản
28
Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
Tiếng Anh
Khối 12
Chương trình Tiếng Anh SGK mới
96-97-98
9.3 (Cđ TC)
Unit 9
Tiếng Nhật
Khối 12
Chương trình cơ bản
111;112;113;114
Nghe Part B bài 12; Ngữ pháp bài 12; nâng cao từ vựng bài 12
Thể dục
Khối 12
Chương trình cơ bản
55; 56
Đá cầu
Quốc phòng
Khối 12
Chương trình cơ bản
29
Kiểm tra trắc nghiệm
Sinh hoạt
Khối 12
Chương trình cơ bản
38
Thứ 2: Chào mừng ngày giải phóng miền Nam
Phát động thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác
Tổng kết thi đua tháng 4

Bài liên quan