Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác từ ngày 7/1 đến ngày 13/1/2019

Lịch công tác từ ngày 7/1 đến ngày 13/1/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 7/1/2019 ĐẾN 13/1/2019

CA SÁNG

CA CHIỀU

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc
Thứ 2
7/1
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Tiết 1,2 Sơ kết HK1 khối sáng
- Tiết 3,4,5 học bình thường theo TKB
Thứ 2
7/1
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Tiết 1,2 Sơ kết HK1 khối chiều
- Tiết 3,4,5 học bình thường theo TKB
Thứ 3
8/1
HP. Bùi Thanh Huyền
- Kiểm tra phòng Thí nghiệm (đ/c Huyền)
- Kiểm tra tình hình chuyên cần, đồng phục của học sinh (BGH, KTCN,Đoàn TN)
Thứ 3
8/1
HP. Bùi Thanh Huyền
- Kiểm tra phòng Thí nghiệm (đ/c Huyền)
- Kiểm tra tình hình chuyên cần, đồng phục của học sinh (BGH, KTCN,Đoàn TN)
Thứ 4
9/1
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Khối 12 học tiết 1,2,3 theo TKB
- Khối 11 nghỉ học
- Tiết 4,5 họp HĐGD
Thứ 4
9/1
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Khối 10,11 nghỉ học
- 13h00: Thi HSG cấp trường các môn Toán, Ngữ Văn,Hóa Học, Địa Lý,Tin Học
- 16h00 thi HSG cấp trường các môn Vật Lý, Sinh Học, Lịch Sử, Anh Văn
Thứ 5
10/1
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- 9h00: Làm phách thi HSG: đ/c Trang(T), Minh(H),Ng Vân(H), Vân(S) tại phong truyền thống
- Kiểm tra tình hình chuyên cần, đồng phục của HS (BGH, KTCN,Đoàn TN)
Thứ 5
10/1
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Kiểm tra tình hình chuyên cần, đồng phục của HS (BGH, KTCN,Đoàn TN)
Thứ 6
11/1
HP. Bùi Thanh Huyền
- 8h00: Chỉ đạo chấm thi HSG(đ/c Quỳnh), các TTCM, NTCM cử 02 GV chấm/ 1 khối; riêng môn Tin học cử 02 GV chấm thi.
- Kiểm tra tình hình chuyên cần, đồng phục của HS (BGH, KTCN,Đoàn TN)
Thứ 6
11/1
HP. Bùi Thanh Huyền
- 15h00: Lên phách, nhập điểm các môn thi(đ/c Thành)
- Kiểm tra tình hình chuyên cần, đồng phục của HS (BGH, KTCN,Đoàn TN)
Thứ 7
12/1
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề
- Kiểm tra vệ sinh các lớp (BGH, y tế)
Thứ 7
12/1
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề
- Kiểm tra vệ sinh các lớp (BGH, y tế)
CN
13/1


CN
13/1


Bài liên quan