Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần từ 23/9 đến 29/9/2019

Lịch công tác tuần từ 23/9 đến 29/9/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/09/2019 ĐẾN 29/09/2019

CA SÁNG

CA CHIỀU

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc
Thứ 2
23/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Đ/c Hoa đi công tác, đ/c Quỳnh trực thay
- Tiết 1: Chào cờ: Công an Quận HK nói chuyện về PCCC
- 10h00: Giao ban liên tịch
- Trực QLHS: Đ/c Nguyễn Văn Hải
Thứ 2
23/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Đ/c Hoa đi công tác, đ/c Quỳnh trực thay
- Tiết 5: Chào cờ: Công an Quận HK nói chuyện về PCCC
- Trực QLHS: Đ/c ….
Thứ 3
24/9
HP. Bùi Thanh Huyền
- 8h00: Trường Đại học Mainz – CHLB Đức đến thăm trường và gặp gỡ học sinh tại phòng HĐGD
- Đ/c Minh(H), Vân(A) đi tham gia đề tài khoa học tại Nam Ninh (Trung Quốc), 2 đ/c tự bố trí người dạy thay.
- 10h30: Làm việc với trường Đại học Mainz (đ/c Quỳnh)
- Trực QLHS: Đ/c …..
Thứ 3
24/9
HP. Bùi Thanh Huyền
- Đ/c Minh(H), Vân(A) đi tham gia đề tài khoa học tại Nam Ninh (Trung Quốc), 2 đ/c tự bố trí người dạy thay.
- Trực QLHS: Đ/c Mai Kim Bình
Thứ 4
25/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- BGH kiểm tra nề nếp học sinh
- Đ/c Lại Kim Anh đi tập huấn tại Bộ GD
- Nộp Sổ báo giảng theo tổ CM cho đ/c Quỳnh
- Trực QLHS: Đ/c Diệu Ly
Thứ 4
25/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- BGH kiểm tra nề nếp học sinh
- Đ/c Lại Kim Anh đi tập huấn tại Bộ GD
- Nộp Sổ báo giảng theo tổ CM cho đ/c Quỳnh
- 16h00: Họp tổ chuyên môn: ĐGXL tháng 9
- Trực QLHS: Đ/c Lưu Hà
Thứ 5
26/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- BGH kiểm tra nề nếp học sinh
- 8h30: Họp thi Nghề tại trường Ams(đ/c Quỳnh, Huyền); đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt trực trường
- Trực QLHS: Đ/c Vũ Thu Hà
Thứ 5
26/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- BGH kiểm tra nề nếp học sinh
- Trực QLHS: Đ/c …..
Thứ 6
27/9
HP. Bùi Thanh Huyền
- BGH kiểm tra nề nếp học sinh
- 8h30: Dự hội nghị Thanh tra (đ/c Quỳnh)
- Trực QLHS: Đ/c ….
Thứ 6
27/9
HP. Bùi Thanh Huyền
- BGH kiểm tra nề nếp học sinh
- 14h00: Sở GD kiểm tra kế hoạch năm học
- Trực QLHS: Đ/c Bùi Mai
Thứ 7
28/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Đ/c Hoa đi công tác, đ/c Quỳnh trực thay
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề
- Trực QLHS: Đ/c Phạm T Nhung
Thứ 7
28/9
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Đ/c Hoa đi công tác, đ/c Quỳnh trực thay
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề
- Trực QLHS: Đ/c Bùi Thảo
CN
29/9

 

Bài liên quan