Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần từ 26/8 đến 01/9/2019

Lịch công tác tuần từ 26/8 đến 01/9/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019

CA SÁNG

CA CHIỀU

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ 2
26/8
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Sinh hoạt đầu tuần theo chủ đề: Ký cam kết ATGT
- Đ/c Hoa điều hành mọi công việc của nhà trường
- Họp Giáo vụ đầu năm: đ/c Ngọc, Kim Anh
- Trực QLHS: Đ/c Vương Hương
Thứ 2
26/8
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Sinh hoạt đầu tuần theo chủ đề: Ký cam kết ATGT
- Đ/c Hoa điều hành mọi công việc của nhà trường
- Họp Giáo vụ đầu năm: đ/c Ngọc, Kim Anh
- Trực QLHS: Đ/c Nguyễn Văn Hải
Thứ 3
27/8
HP. Bùi Thanh Huyền
- Giáo viên hoàn thiện hồ sơ, sổ sách đầu năm
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Thanh Vân(Sử), đ/c Hưng
- Hoàn thiện CSVC chuẩn bị cho Khai giảng năm học mới
- Trực QLHS: Đ/c Diệu Ly
Thứ 3
27/8
HP. Bùi Thanh Huyền
- Giáo viên hoàn thiện hồ sơ, sổ sách đầu năm
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Thanh Vân(Sử), đ/c Hưng
- Hoàn thiện CSVC chuẩn bị cho Khai giảng năm học mới
- Trực QLHS: Đ/c
Thứ 4
28/8
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Diễm Hằng
- Trực QLHS: Đ/c Bùi Lệ Hằng
- Đ/c Hoa trực thay đ/c Quỳnh
Thứ 4
28/8
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Diễm Hằng
- Trực QLHS: Đ/c Bùi Lệ Hằng
- Đ/c Hoa trực thay đ/c Quỳnh
- 16h00: Họp tổ CM, đánh giá xếp loại tháng 8
Thứ 5
29/8
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Ban giám hiệu và Đoàn TN kiểm tra nề nếp HS
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Lê Minh Hải
- Trực QLHS:
- Đ/c Huyền trực thay đ/c Quỳnh
Thứ 5
29/8
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Ban giám hiệu và Đoàn TN kiểm tra nề nếp HS
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Lê Minh Hải
- Trực QLHS: Đ/c Nguyễn Thị Huệ
- Đ/c Huyền trực thay đ/c Quỳnh
Thứ 6
30/8
HP. Bùi Thanh Huyền
- Ban giám hiệu kiểm tra nề nếp học sinh
- 11h00: Tham sự tiệc Chương trình Cộng sự Tiếng Nhật(đ/c Hoa)
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Vũ Hương, Trần Bình, Lê Minh Yến
- Trực QLHS: Đ/c Thúy Hường
Thứ 6
30/8
HP. Bùi Thanh Huyền
- Ban giám hiệu kiểm tra nề nếp học sinh
- Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Vũ Hương, Trần Bình, Lê Minh Yến
- Trực QLHS: Đ/c
Thứ 7
31/8
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Dạy bộ tài liệu ATGT: Khối 11
Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Minh(H), Bùi Thu Hằng
Khối 12: Hoạt động GDNGLL
Trực QLHS: Đ/c Trần Ngọc Huy
Thứ 7
31/8
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Dạy bộ tài liệu ATGT: Khối 10+11
Họp Giáo vụ đầu năm: Đ/c Minh(H), Bùi Thu Hằng
Trực QLHS: Đ/c Lương Thị Loan
CN
01/9


Bài liên quan