Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/04/2019 ĐẾN 28/04/2019

CA SÁNG

CA CHIỀU

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ 2
22/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Thi các môn không tập trung khối 11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- 10h00: Giao ban liên tịch mở rộng
- Giáo viên các môn thi không tâp trung khối 12 hoàn thành điểm trên hệ thống
Thứ 2
22/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Thi các môn không tập trung khối 10+11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- Dạy lớp tăng cường môn Sinh học(đ/c Phạm Nhung)
Thứ 3
23/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- Thi các môn không tập trung khối 11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- 8h30: Họp tai Quận ủy (đ/c Quỳnh)
Thứ 3
23/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- Thi các môn không tập trung khối 10+11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- Dạy lớp tăng cường môn Ngữ Văn(đ/c Lê Văn Chính)
Thứ 4
24/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Thi các môn không tập trung khối 11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
Thứ 4
24/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Thi các môn không tập trung khối 10+11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- Dạy lớp tăng cường môn Vật Lý(đ/c Nguyễn T Diệu Ly) và môn Toán (đ/c Mai Kim Bình)
- 16h00: Họp tổ chuyên môn, đánh giá xếp loại tháng 4/2019
Thứ 5
25/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Thi các môn không tập trung khối 11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- Hạn cuối trả bài thi môn Ngữ Văn lớp 12
Thứ 5
25/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Thi các môn không tập trung khối 10+11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- Dạy lớp tăng cường môn Hóa (đ/c Lê Thị Hải Yến)
Thứ 6
26/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- Thi các môn không tập trung khối 11
Thứ 6
26/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- Thi các môn không tập trung khối 10+11
- Dạy lớp tăng cường môn Ngoại Ngữ(đ/c Nguyễn T Bích Ngọc) và môn Lịch Sử(đ/c Nguyễn Thanh Thức)
Thứ 7
27/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Thi các môn không tập trung khối 11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
9h00: Họp liên tịch mở rộng thông qua xếp loại CBQL, GV và NV tháng 4/2019
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề (khối 11)
Thứ 7
27/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Thi các môn không tập trung khối 10+11
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề (khối 10+11)
CN
28/04


Bài liên quan