Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến 31/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến 31/3/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/03/2019 ĐẾN 31/03/2019

CA SÁNG

CA CHIỀU

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ 2
25/3
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- 8h00: Tổ chức kỷ niệm ngày 26/3
- 8h00: Họp về CBQL tại Sở GD-ĐT(đ/c Bùi Thanh Huyền)
- 11h30: Liên hoan toàn trường
Thứ 2
25/3
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- 14h00: Họp Hội nghị T1 tại trường Chuyên Hà Nội – Am (đ/c Quỳnh)
19h00: Chương trình Chung kết Vietduc’star
Thứ 3
26/3
HP. Bùi Thanh Huyền
Khối sáng học bình thường theo TKB
- 8h00: Giao đề cho các Điểm thi Cụm HK-HBT (Đ/c Bùi Huyền, Lê Chính)
Thứ 3
26/3
HP. Bùi Thanh Huyền
Học sinh khối chiều nghỉ học
- 14h00: Họp toàn thể Hội đồng coi thi khảo sát và cho học sinh học quy chế thi.
Thứ 4
27/3
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
Học sinh khối 10,11 nghỉ học
- 7h00: Kiểm tra khảo sát môn Ngữ Văn
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ coi thi khảo sát
Thứ 4
27/3
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
Học sinh khối 10,11 nghỉ học
- 14h00: Kiểm tra khảo sát môn Toán
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ coi thi khảo sát
Thứ 5
28/3
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
Học sinh khối 10,11 nghỉ học
- 7h00: Kiểm tra khảo sát môn tổ hợp KHTN
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ coi thi khảo sát
Thứ 5
28/3
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
Học sinh khối 10,11 nghỉ học
- 14h00: Kiểm tra khảo sát môn Ngoại Ngữ
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ coi thi khảo sát
Thứ 6
29/3
HP. Bùi Thanh Huyền
Học sinh lớp 11 nghỉ học
- 7h00: Kiểm tra khảo sát môn tổ hợp KHXH
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ coi thi khảo sát
Thứ 6
29/3
HP. Bùi Thanh Huyền
Học sinh đi học bình thường theo TKB
- 14h00: Họp ban phách môn Ngữ Văn
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ làm phách
- 14h00: Chấm các môn thi Trắc nghiệm
Các thầy cô có tên trong Danh sách làm nhiệm vụ coi chấm thi TN
Thứ 7
30/3
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- CHẤM THI KHẢO SÁT 12
Học sinh đi học bình thường
Thứ 7
30/3
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- CHẤM THI KHẢO SÁT 12
Học sinh đi học bình thường
CN
31/3
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- CHẤM THI KHẢO SÁT 12
- NHẬP ĐIỂM
CN

31/3

HT. Nguyễn Bội Quỳnh 

- CHẤM THI KHẢO SÁT 12
- NHẬP ĐIỂM

Bài liên quan