Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần từ ngày 8/4 đến ngày 14/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4 đến ngày 14/4/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8/04/2019 ĐẾN 14/04/2019

CA SÁNG

CA CHIỀU

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ

Ngày

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

Thứ 2
8/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Thi HK2 các môn không tập trung khối 12 theo TKB.
- Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề quy định.
- TTCM các tổ Hóa-Sinh, Vật Lý, Xã Hội nộp lịch thi HK2 các môn không tập trung cho đ/c Quỳnh
- 10h00: Giao ban liên tịch mở rộng
- GVCN kiểm tra thông tin cá nhân học sinh
Thứ 2
8/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- GVCN kiểm tra thông tin cá nhân học sinh
- Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề quy định.
Thứ 3
9/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- Thi HK2 các môn không tập trung khối 12 theo TKB.
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 3
9/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 4
10/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Thi HK2 các môn không tập trung khối 12 theo TKB.
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 4
10/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
- 16h00: Họp HĐGD chuẩn bị cho công tác ôn tập lớp 12.
Thứ 5
11/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- Thi HK2 các môn không tập trung khối 12 theo TKB.
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 5
11/04
HT. Nguyễn Bội Quỳnh
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 6
12/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- Thi HK2 các môn không tập trung khối 12 theo TKB.
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 6
12/04
HP. Bùi Thanh Huyền
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
Thứ 7
13/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- Thi HK2 các môn không tập trung khối 12 theo TKB.
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề
Thứ 7
13/04
HP. Trần Thị Quỳnh Hoa
- BGH kiểm tra nề nếp chuyên cần của học sinh.
- Sinh hoạt lớp theo chủ đề
CN
14/04

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

TOÀN TRƯỜNG NGHỈ BÙ VÀO THỨ HAI (15/4/2019)

Bài liên quan